%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

4 פרקי תהילים על פי הקבלה


כ"א אלול התשע"ג מאת:רועי

שאלה:
על פי הקבלה אומרים לקרוא לפני קריאת שמע שעל המיטה 4 פרקי תהילים ראשונים מהספר. למה זה מועיל? ואיך בלילה אני יוכל לקרוא אם אומרים שאסור?

תשובה:
כתב בשער הכוונות (ענין יוה"כ)...גם נוהג מורי ז"ל להיות ניעור כל ליל יום הכפורים ועוסק בתורה, ונראה לענ"ד הטעם הוא: כדי שלא יראה קרי בליל יוה"כ ח"ו, ולכן בליל יום הכפורים נוהגים לקרוא אחר כל סדר תפילת ערבית ד' מזמורים הראשונים שבספר תהילים. והם אשרי, למה רגשו, מזמור לדוד,למנצח בנגינות עד לבטח. וסגולתם היא כי יש בהם שלוש מאות ועשר תיבות כמנין קרי. ומי שקורא אותם ומכיון בהם לא יראה קרי בליל יוה"כ. עד כאן דבריו.

וענין מזמורים אלו על מנת שלא יראה קרי בליל יוה"כ, והחשש הוא ממ"ש (שו"ע או"ח סימן תרטו-ב)"הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה".

והנה בליל יום הכפורים שהוא ליל יו"ט אין איסור לקרוא מקרא. וכמו שפסק בשו"ת רב פעלים חלק ב (חלק או"ח סימן ב), וכן פסק בספרו בא"ח (פרשת פיקודי אות ז),וכ"כ בכה"ח (סימן רלז סק"ט), ובשו"ת יבי"א (חלק ו או"ח סימן ל אות ג).

אמנם בשאר ימות השנה לא נהגו לקרוא מזמורים אלו. אך אם ירצה לאומרם על מנת להנצל מאסור קרי, אין בכך איסור. והרי הוא כשאר הפסוקים הנאמרים בקריאת שמע על המטה שמותר לאומרם. ועי' בכה"ח (סימן רלט סק"ב) שהביא סדר קריאת שמע מרבינו האר"י בשער הכוונות ומסידור הרש"ש.ובכללם אמירת פסקים ומזמורים, ומבואר שמותר לומר פסוקים ומזמורים דוגמת "יושב בסתר" ושיר המעלות וכדו' אם מטרתו לשמירה. וכן הוא הדין בארבע מזמורים הנזכרים שאין מניעה לאומרם אף לפי הקבלה. וכ"כ בשו"ת בצל החכמה חלק ד סימן מד אות יז ועי' בשו"ת דברי יציב (יו"ד סימן קלו).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.