%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תקלה במערכת החשמל שתוקנה בשבת


ח' אב התשע"ז מאת:יעקב ברי

שאלה:
שלום כבוד הרב, בשבת כבה החשמל היכן שהתארחנו, ועובדי חברת החשמל תיקנו את התקלה. עד כמה שאני יודע זה לא היה מצב של פיקוח נפש, מפני שהתקלה הייתה נקודתית ולא אזורית, והשאלה היא אם מותר ליהנות מהחשמל בשבת, ולאחר השבת? ומהאוכל שניצל מהקלקול בהקפאה?

תשובה:
תקלה נקודתית (כגון שאירע בבנין או בבית מסויים) במערכת החשמל שתוקנה בשבת, אסור ליהנות מהחשמל בשבת, כדין העושה מלאכה במזיד שאסור לאחרים ליהנות מהחשמל עד מוצאי שבת.

אך במוצאי שבת מותר לדיירי הבית ליהנות מהחשמל ומהמאכלים שנמצאים במקרר.


מקורות:
שו"ע או"ח שיח, א. המבשל בשבת במזיד אסור לו ולאחרים בשבת, ובמוצאי שבת מותר מיד, ובמשנ"ב (ס"ק ד) כ' "ואפילו למי שנתבשל בשבילו". ונראה דאף לדעת הכתב סופר (או"ח סימן נ)שהחמיר לגבי מסעדה שמכינה את האוכל לסועדים בשבת, שאין לאוכלם אף במוצאי שבת, יש להקל בנידון דידן, שהוא מקרה עראי ולא שכיח כולי האי שנקנוס גם למוצאי שבת, ובפרט שרבו החולקים על דברי הכתב סופר.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.