%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תפילין רבינו תם


י"ט תמוז התשע"ו מאת:יעקב

שאלה:
כבוד הרב שלום. קיבלתי על עצמי תפילין דר"ת. רציתי לדעת, למה מניחין תפילין דרבינו תם"? מה המעלה? ומה קורה אם לא הנחתי יום אחד תפילין דרבינו תם? האם צריך לברך עליהם? ואיך זה שאפשר להניח כשיטת המקובלים תפילין דרבינו תם וגם תפילין רש"י,
האם זה לא חוצץ? אודה לרב אם יתייחס לכל השאלות

תשובה:
רבותינו הראשונים נחלקו בעניין סדר הפרשיות והנחתן בתוך הבתים של התפילין.

לדעת רש"י הפרשיות הן כסדרן בתורה: "קדש לי" "והיה כי יביאך" "שמע ישראל" "והיה אם שמוע" וכן דעת ראשונים רבים.

אולם לדעת רבינו תם הוויות באמצע דהיינו "קדש לי" "והיה כי יביאך" "והיה אם שמוע" "שמע ישראל" וכן דעת רבים מהראשונים.

והנה לדעת רש"י המניח תפילין של ר"ת לא יצא ידי חובתו, והתפילין שנעשו כסדר שקבע ר"ת פסולות. ולדעת ר"ת המניח תפילין של רש"י הרי הוא כמניח תפילין פסולות, ולא יצא ידי חובתו.

להלכה פסק השו"ע כדעת רש"י, אלא שכתבו הראשונים "ירא שמים יניח ב' זוגות של רש"י ושל רבינו תם".

ולכן מן הראוי להקפיד להניח תפילין של רש"י ושל רבינו תם, על מנת לצאת ידי חובת ב' הדעות הללו.

אולם כיון שנפסקה ההלכה כרש"י, אין לברך על תפילין של רבינו תם, שספק ברכות להקל.

ולכתחילה כתבו הפוסקים שראוי להניח שני זוגות התפילין של רש"י ושל רבינו תם ביחד, כדי שהברכה על התפילין תחול על שניהם יחדיו וגם כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל כראוי עם שני הזוגות התפילין, ואין בזה חציצה שמין במינו אינו חוצץ.

אלא שיש להקפיד שיהיו התפילין קטנות מאוד, כדי שיהיו מונחות במקום הראוי מן הדין להנחתן, וביחד יהיו שני התפילין לא יותר משמונה סנטימטר, ואם יהיו התפילין גדולים יותר, אי אפשר שלא יצאו מחוץ למקום הראוי להנחתן, ואינו יוצא ידי חובת מצות תפילין בכיוצא בזה כלל, ולכן כיון שקשה למצוא תפילין קטנות עדיף יותר להניחם בזה אחר זה.

והמקבל על עצמו להניח תפילין של רבינו תם עליו להניחם יום יום כשאר נדרי מצוה, וכן אם הניחם שלש פעמים ברציפות נעשה אצלו הדבר כנדר, וחייב להקפיד להניחם כל יום.

וטוב שיתנה בשעה שרוכש תפילין של רבינו תם שמניחם בלי נדר , אך בכל מקרה יש להקפיד להניחם כל יום שלא יהיה בבחינת "קרקפתא דלא מנח תפילין" לדעת רבינו תם, ולא יעול בכיסופא לעלמא דאתי.

מקורות:
ילקו"י עמוד מב, הליכות עולם ח"א עמוד כד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.