%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תפילה על החולה שאין זוכרים שם אמו


כ"ה אייר התשע"ה מאת:גלית

שאלה:
שאלה בבקשה, במידה ואני קוראת פרק תהילים למען רפואתו של חולה שאיני יודעת שם אמו... אני אומרת בן רחל?

תשובה:
בנושא זה נאמרו כמה דעות ואפשרויות כיצד יש לנהודג בזה ואמנה את האפשרויות השונות :

א. חולה שאין ידוע שם אמו ושם אביו יזכיר את שמו של החולה בלבד
(סוכת שלום כלל ה, ושו״ת שאילת יצחק ג׳ ק״ג, וכן הביא בספר תפילה כהלכתה פכ״ח).

ב. ושם הביא עוד מהגר״י פישר זצ״ל דאם אין ידוע שם החולה רק כינויו אפי׳ בשפה זרה יזכירוהו בו.

ג. ויש שכתב דכשאין ידוע שם האב והאם יאמר בן חוה, (ילקוט יוסף).

ד. ויש מי שכתב דאם אינו יודע שם החולה או שם אביו ואמו יכול לומר שם משפחתו.

ה. ובספר מעשה איש (ח״ה עמי קיז) הביא מהגר"ח קניבסקי שליט״א בשם החזו״א שאם אין יודע שם אביו ואמו, יכול להזכירו בשם עירו.

ו. ובארחות רבינו (ח״א עמי שלג) הביאו דיכול להזכירו נמי בשם ספרו. [וכמו שבעל הקה״י התפלל על הגר״י אברמסקי ולא ידע שם אמו ואמר הרב יחזקאל בעל ספר חזון יחזקאל].


מקורות:
ראה בספר מצות ביקור חולים עמוד סח.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.