%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תפילה בציבור רשות או חובה


ז' טבת התשע"ה מאת:פנחס חסיד

שאלה:
האם תפילה במנין הוא חיוב או רק מעלה והידור? מפני שראיתי בשו"ע שכתב: "ישתדל" אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור ע"כ. ומשמע שאינו חובה אלא רשות?

תשובה:
אמנם השולחן ערוך כתב "ישתדל" ומשמע שהוא השתדלות בלבד, אך קשה לדייק כן מדבריו כן, מפני שהשולחן ערוך כתב (סימן צ סעיף טז) "צריך ללכת ד' מיל לפניו ולאחריו מיל כדי להתפלל בעשרה. ומבואר שאינו ענין התלוי ברצונו הטוב, אלא שיש חיוב ללכת לבית הכנסת עד מיל כדי להתפלל עם הציבור.

וכן מדויק מלשון הרמב"ם (פ"ח מהלכות תפילה ה"א) "ולא יתפלל כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור".


וחז"ל הפליגו במעלת התפילה בציבור, עד שאמרו שמי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס שם להתפלל נקרא שכן רע, וגורם גלות לבניו, ר"ל.

ובספר בית תפילה לרבי אלעזר פאפו כתב "ראוי לאדם למסור נפשו להתפלל בציבור.

וגדולי ישראל הקפידו מאוד שלא לוותר אפילו פעם אחת על תפילה בציבור וכמו שהעידו על רבי חיים מוואלאזי'ן "מיום עומדו על דעתו לא התפלל אלא בציבור ופעם אחת היה במלון ושלח עגלות לכפרים הסמוכים כדי שיבואו להתפלל תפילה בציבור.

והגאון האדר"ת (נפש דוד עמוד כא) כתב : כמה פעמים היו לי יגיעות רבות ועמל רב עד שקבצתי עשרה, ומעודי נדמה לי באם אתפלל לעצמי כאילו לא התפללתי כלל...

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.