%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תספורת לילד פחות מגיל 3


ט"ז אייר התשע"ה מאת:נחמיה

שאלה:
ילד שנולד עברי כ"ט בסיון תשע"ב מתי הוא צריך להסתפר אחרי שלוש שנים.

תשובה:
טוב וראוי לגלח את שערות ראשו בל"ג בעומר, למרות שלא מלאו לו שלש שנים מלאות, שאין צורך להקפיד על כך.

ומנהג יפה הוא להולכו למירון כפי שהעיד רבי יונתן סאגיס על רבינו האר"י ז"ל שהוליך את בנו הקטן עם כל אנשי ביתו לציונו של רשב"י במירון ביום ל"ג בעומר ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועשה יום משתה ושמחה (כה"ח אות כו).

ובירושלים יש נוהגים רבים לערוך החלאקה במערת שמעון הצדיק (ויש שנתנו טעם משום חביבותו של שמעון הצדיק לתספורת מצוה, כנדרים ט : ונזיר ד:).


יש לציין לגבי גיל התספורת : שבספר אורחות רבנו לרבינו הקה"י זצוק"ל (ח"א עמוד רל"ג) כתב בזה"ל:

"ספר לי הגרח"ק שליט"א ששאלו את אביו הסטייפלר בנוגע אם לספר ילד בהגיעו לגיל שלש ולעשות לו פאות, והשיב שזה רק מנהג ירושלים לספרו בהגיעו לגיל שלש, ואפשר גם לפני כן. ואצל נכדיו מספרים אותם לאחר גיל שנתיים בטרם מלאות להם שלש שנים ובלי כל מאורע מיוחד" .

אולם בשו"ת אפרקסתא דעניא (חלק א סימן קסא) כתב דאין להקדים התספורת לגיל שלוש. וביאר טעם שייכות גזיזת השערות בל"ג בעומר, עפמ"ש בס' הכונות דבל"ג בעומר הוא זמן סילוק או המתקת הדינים ע"ש, והשערות הם מסטרא דדינא, ועי' זוה"ק בהעלתך דקנ"א: ד"ה קח את הלוים, לכן גוזזין השערות בו ביום ורחמים גוברים.


יש לציין שבדורות עברו אצל בני ספרד היו מגלחים את הילדים בגיל ארבע וחמש,ולא הקפידו על גיל שלוש כלל.(ראה כה"ח סימן תקלא אות ל)

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.