%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תספורת בתער


י"ז אב התשע"ד מאת:אריאל

שאלה:
האם להסתפר במכונה במספר אחד נחשב תער? ומי שמסתפר בתער משלים מניין, מעלים אותו חזן?

תשובה:
א. המגלח את פאת הראש במכונה, שהוא מספרים כעין תער, לדעות מסוימות עובר על איסור תורה. ומרן השולחן ערוך חשש לדעות אלו להלכה.

ב. הפוסקים הכריעו שאין לגלח את פאות הראש פחות משיעור חצי ס"מ (במכונה מספר שתים), שהוא שיעור כדי לכוף ראשו לצד עיקרו.

ג.המגלח זקנו או פאות ראשו בתער אפשר לצרפו למנין, אך אין להעלותו חזן עד שיחזור בתשובה.

מקורות:
א. שולחן ערוך (יורה דעה סימן קפא סעיף ג )וז"ל :
אינו חייב אלא בתער. ויש אוסרים במספרים כעין תער, ויש לחוש לדבריהם. ע"כ.

ב. שו"ת תורה לשמה סימן שפט.

ג.המגלח בתער מצטרף למנין כמבואר בשו"ע או"ח סימן נה סעיף יא דמי שעבר עבירה אם לא נידוהו נמנה למנין עשרה. ועי' משנ"ב דאפילו עבירה שיש בה מיתה מצטרף, ודוקא שעבר עבירה לתאבון אבל להכעיס נפסל ואינו מצטרף למנין עשרה./ אך אין להעלותו חזן, כ"כ בילקו"י ח"א עמוד פא דהמגלח זקנו בתער אסור לתת לו לעבור לפני התיבה ע"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.