%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תיקון למי ששגגה ולא הדליקה נרות שבת


כ' ניסן התשע"ו מאת:עקיבא

שאלה:
שלום לכבוד הרב שבוע שעבר התארחנו והגיענו באיחור ואשתי לא הדליקה נרות מחמת הספק, האם בשבת הקרובה היא תדליק כרגיל או שצריך לעשות דבר נוסף?

תשובה:
כתב הרמ"א (סימן רסג -א) אם אירע שאשה לא הדליקה נרות שבת פעם אחת, אם היא רגילה להדליק כל שבת שתי נרות, מכאן ואילך עד סוף ימיה תדליק נר שלישי.

ואם היתה רגיל מתחילה להדליק שלוש נרות צריכה להדליק כל ימיה ארבע נרות, ואם שכחה כמה פעמים צריכה להוסיף בכל פעם עוד נר אחד יותר, והכל משום קנס כדי שתהא זהירה בכבוד שבת.

אמנם כתבו הפוסקים שבזמן הזה שיש אור החשמל דלוק בבית, אם הדליקה את האור בבית, אין לקונסה, כיון שהבית היה מואר והיה כבוד שבת בבית מכח אור החשמל, ולכן אף אם אירע ששכחה פעם אחת ולא הדליקה נרות כלל והיה אור החשמל דלוק, תדליק כמנין הנרות שהורגלה בו עד כה (דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ודלא כמו שכתב הגר"ש ואזנר בשו"ת שבט הלוי ח"ה סימן לג, וכן פסק להקל בספר ילקוט יוסף (שבת כרך א עמוד קנא).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.