%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תיקון טעות בספר תורה בימי חול המועד


כ' ניסן התשע"ד מאת:גבאי בית הכנסת

שאלה:
שלום כבוד הרב.
בחול המועד באמצע קריאת התורה הקורא בתורה הבחין באות שנחלקה לשניים, ובשל כך הוצאנו ספר תורה אחר והמשכנו את הקריאה מהספר הכשר, ומיד בו ביום קראנו לסופר שיתקן את הספר בחול המועד האם נהגנו כהוגן?

תשובה:
אות שחלוקה לשניים ברוב המקרים הספר תורה פסול, ואסור לקרוא בו עד שיתקנוהו, ופרטיו רבים [ראה בשו"ע או"ח סימן לב סעיף כה, ובקול יעקב ס"ק קכט -קל].ולכן יפה עשיתם שהוצאתם ספר תורה אחר והמשכתם את הקריאה בספר החדש.

ולגבי תיקון הספר בחול המועד : יש להתיר להשלים את האות בחול המועד, ולתקן את הספר תורה, כיון שאינו מוגדר כ"מעשה אומן" לכן מותר לתקנו בחולו של מועד, (עי' חזו"ע יו"ט עמוד רב),ובפרט שיש לחוש שמא ישכחו ולא יתקנוהו ויבואו לידי תקלה להמשיך לקרוא בו בלי לדעת שזה הספר הפסול. ולכן כדין נהגתם.

הערות:
יש לציין שכל זה נאמר דווקא בפסול זה, וכן אם יש דיבוק באותיות שפוסל את הספר וכדו', אבל אם חסר אות או תיבה, אין לתקן הספר בחול המועד, כיון שהוא נחשב כמעשה אומן, אא"כ אין להם ספר אחר כלל שאז מותר לתקנו בכל אופן, מפני שהוא נחשב לדבר האבד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.