%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

תביעה בערכאות לאדם שעדיין אינו שומר תורה ומצוות


י"ט אדר ב' התשע"ו מאת:עובדיה

שאלה:
כבוד הרב, האם מותר לתבוע חילוני שמחלל שבת בפרהסיה בערכאות?

תשובה:
ידועים דברי הרמב"ם שפסק בהלכות סנהדרין (פרק כו הלכה ז) : כל הדן בדייני עכו"ם ובערכאות שלהן אף על פי שהיו דיניהם כדיני ישראל הרי זה רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם לפניהם ולא לפני הדיוטות.

ולכן יש איסור חמור לפנות לערכאות, ויש להזמינו תחילה ל"דין תורה" בבית דין המתנהל על פי דיני התורה.

ברם, אם הנתבע מסרב לבוא להתדיין בבית דין של תורה והזמינהו ולא בא, ואין דרך לתובע להציל את ממונו מידו למדו הפוסקים מן הגמרא בבבא קמא (צ"ב ע"ב) שמותר לתובעו בערכאות, לאחר שיקבל היתר מבית הדין על כך.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.