%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שעון שבת ביום טוב


א' סיון התשע"ה מאת:איציק

שאלה:
ברצוני לשאול מספר שאלות הנוגעות ליו"ט:

א. בשעון שבת מכני, מותר לי לקצר את זמן פעולת המזגן או האור ביום טוב?
ב. וכן להדליק מתי שנוח לי (אך במרחק של זמן, כעוד חצי שעה) הבנתי שתרי דרבנן מותר לעשות ביום טוב?

ג. והאם מותר לי לטחון עגבניה כדי לעשות רסק ביום טוב?

תשובה:
א. אסור לקצר פעולת המזגן ביו"ט.

ב. וכן אסור לגרום להדלקת המזגן ביו"ט אסורה. מפני שאין להתיר תרי דרבנן מדעתינו אלא היכן שהפוסקים גילו דעתם. שאם נבוא לדון מדעתינו נאמר חלילה להתיר להדליק מזגן בשבת בשינוי ובשתים שעשאוה, ויהיה תרי או תלת דרבנן, וכן עז"ה צירופים שונים ומשונים על מנת להכשיר את השרץ, ולגלות פנים בתורה שלא כהלכה ויבואו לידי קלקולים רבים, ומרעה אל רעה יצאו אשר תוצאתיה מי ישורנה ר"ל.

ג. מותר לרסק עגבניה במגרדת ביו"ט. אף ללא שום שינוי (אור לציון ח"ג פי"ט).


מקורות נוספים :
לגבי קיצור כפתורי השעון שבת, על מנת שיתכבה החשמל מוקדם ממה שתוכנן: לפי מרן השו"ע סימן תקיד יש להתיר רק לפני שהשעון שבת נכנס לפעולה, אבל לאחר שנכנס לפעולה והוא דולק אסור לקצרו. [דאף שבשעת קיצור השעון אינו נוגע עכשיו באור הדולק מ"מ לדעת השולחן ערוך גם זה אסור אא"כ יעשהו לפני שנדלק החשמל וכנ"ל ].

אבל לפי הרמ"א שם אפשר שיש להקל בזה. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (חלק א סימן כ פרק ה ד"ה (י"ב) עכ"פ) שמדברי התוספות והסמ"ק יש לנו ללמוד לענין מאור החשמל. שאם למשל העריך וכוון השעון האוטומטי מעיו"ט שיכבה בשעה שתים עשרה בלילה, ואח"כ בליל יום טוב מתחרט ורוצה שיכבה בשעה עשר בלילה. שמותר לו לסובב השעון קדימה בשעתיים שעי"כ יגיע הבורג. [הנעוץ במספר שתים עשרה] לנקודתו בשעה עשר ויכבה. דהא בשעה שמקרב השעון אינו מכבה מהאור כלל.ע"כ.

ברם כיון שהמשנ"ב כתב שטוב להחמיר כדעה ראשונה. אם כן הוא הדין בנידון שלפנינו יש להחמיר. וכ"כ בספר שמירת שבת כהלכתה( פרק יג סעיף לא) שאין לשנות את פעולת השעון שבת בכדי שיפסיק מוקדם יותר, אבל מותר לעשות שהשעון יחבר את הזרם מוקדם יותר [וטעמו כיון שעצם ההדלקה ביו"ט אינה אסורה אלא מדרבנן א"כ בכה"ג מותר להבעיר ע"י גרמא].

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.