%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שמירת נגיעה


כ"א אלול התשע"ג מאת:אבי

שאלה:
איפה רשום המקור לשמירת נגיעה?

תשובה:
נאמר בתורה בספר ויקרא (פרק יח יט) וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ:

וזה לשון הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה א):

"כל הבא על ערוה מן העריות דרך איברים, או שחיבק ונישק דרך תאוה, ונהנה בקרוב בשר, הרי זה לוקה מן התורה, שנאמר לבלתי עשות מחוקות התועבות וגו' ונאמר לא תקרבו לגלות ערוה, כלומר לא תקרבו לדברים המביאין לידי גילוי ערוה.

ומעתה כל בת שהגיעה לגיל הבגרות, הרי היא בחזקת נדה ומכיון שעד לנישואיה אינה טובלת במקוה טהרה, כל הנוגע בה דרך תאוה עובר על איסור תורה כמו שנתבאר.

אמנם אף אם היא תטבול במקוה טהרה, עדיין אסור אף לארוסה(המיועד להנשא לה) ליגע בה עד הנישואין, וכמו שאמרו רבותינו במסכת כלה (פרק א):

"כלה בלא ברכה(ברכת שבע ברכות הנאמרת תחת החופה) אסורה לבעלה כנדה, מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה, אף כלה בלא ברכה אסורה לבעלה".

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.