%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שמירת נגיעה


י"א אלול התשע"ו מאת:ישראל רון

שאלה:
שלום לכבוד מזכה הרבים הרה''ג שליט''א
לאחרונה פורסמו ראיונות לעיתונות הדתית (ופורסם גם ברורות בהרצאה, ועלונים ) של כמה מבכירי חסידי הרב ברלנד שטוענים מפורשות וגלויות כי מה

שרבם מנשק נשים זה ללא שום שמץ תאוה ונעשה אך ורק רק לצורך עידוד וחיזוק או להשפיע שפע מהצדיק ולכן אין בזה שום בעיה והדבר מותר כי כונתו לש''ש.

הדבר הזה גורם לבלבול עצום לגבי ''שמירת נגיעה'' שאם זה מותר מה ההבדל בין זה ללחיצת ידיים תמימה או נשיקת נימוסין שכל הרבנים מדברים נגד זה בתקיפות עצומה???

האם אכן חו''נ ללא תאוה מותרים?

האם יתכן שלצדיק וקשיש הדבר הזה מותר?

(אם זה אסור, אז איך צדיק כ''כ מפורסם וכ''כ ידוע נוהג כך ,וזה גורם מאד להרהר אחריו???

ובפרט שחסידיו מפרסמים וטוענים בכל מקום שמרן הרב עובדיה זצ''ל העריכו בכתב וע''פ בתמונות וסרטונים כאחד מצדיקי הדור ומשתמשים בזה כהצדקה גורפת להנהגותיו הנ''ל.)

מה דעת תורה והלכה על כל זה, כי זה מאד מציק ומטריד.

תשובה:
אינני רוצה להתייחס לטענות על הרב שליט"א כיון שאיננו יודעים את האמת בהאי עלמא דשיקרא, ובוודאי שמדין תורה כל העניין הוא לשון הרע והוצאת שם רע על אדם צדיק שרבים השיב מעוון והרביץ תורה ברבים, ואף אם הוא יודה בזה, אינו נאמן, דאין אדם משים עצמו רשע. וכבר אמרו חז"ל "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

ולעצם העניין פשוט וברור שאמירה כזו שכביכול מותר לצדיק לעשות מעשים כאלו הוא סילוף התורה וגילוי פנים בתורה שלא כהלכה, והאומר כן ראוי לגעור בו בנזיפה.

וכבר אמרו חז"ל (מסכתות קטנות מסכת כלה פרק א):

"המרצה מעות לאשה מידו לידה בשביל להסתכל בה, אפילו הוא כמשה רבינו שקבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גהינם, שנאמר יד ליד לא ינקה רע"

ואם אמרו להסתכל בה, על אחת וכמה וכמה בנגיעה וכו' שאף שיהיה צדיק כמשה רבינו לא ינקה מדינה של גיהנום.

ולכן פשוט וברור שאין שום היתר לעשות כן אף לצדיק גדול, ובעיני השי"ת כולם שווים בדין, ואף אם יהיה ידוע לנו שאדם גדול נכשל, אין ללמוד ממנו וכבר אמרו חז"ל "כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו" (סוכה נב.).

ועוד אמרו רבותינו ז"ל (ברכות דף יט עמוד א):

"תנא דבי רבי ישמעאל: אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה - אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? אלא: ודאי עשה תשובה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.