%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שלוח הקו המצווה וסגולותיה


י"ז סיון התשע"ד מאת:טלי

שאלה:
כבוד הרב שלום! זכיתי לקיים מצות שילוח הקן, ושלחתי את האם. מה אני אמורה לעשות עם הביצה? והאם יש בזה סגולה כלשהי?

תשובה:
כיון שיש דעות בפוסקים שאם לא נטל את האפרוחים או את הביצים לא קיים המצוה, לכן מן הראוי להגביהם ולהתכוון לזכות בהם .ולאחר מכן רשאי להחזירם למקומם.

מסגולות המצוה: בראש ובראשונה בתורה נאמר "והארכת ימים" הרי שבזכות מצות שלוח הקן זוכים לאריכות ימים.

ומלבד זאת מצינו בילקוט שמעוני(דברים רמז תתק״ל): אמר הקב״ה אם קיימתם מצות שלוח הקן, אפילו היית עקר ולא מוליד חייך שאני פוקדך בבנים, שנאמר שלח תשלח, אם עשית כן - ואת הבנים תקח לך. - הרי שהיא סגולה נפלאה הפקד בבנים.

והיא מקרבת את הגאולה כפי שמצינו במדרש : אמר רב תנחומא אם קיימת המצוה הזאת, אתה ממהר את אליהו הנביא שיבוא, שכתוב בו שילוח שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא, והוא יבוא וינחם אתכם מנין, שנאמד והשיב לב אבות על בנים, עכ״ל המדרש.


מקורות :
עי' שו"ת חכם צבי סימן פג. וע' בספר שלח תשלח עמוד נח באריכות .

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.