%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שירים לא כשרים


י"ג שבט התשע"ה מאת:מאור

שאלה:
האם מותר לשמוע שירים לא כשרים, כגון: על שירי אהבה, והאם מותר לגבר לשמוע אישה כשלא מכיר וראה אותה אבל השיר לא כשר.
שירים בשפה שאני לא מכיר מותר?

תשובה:
נחלקו הפוסקים אם מותר לשמוע קול אשה בקלטת או בדיסק כשאינה מכירה. (עי' שו"ת יבי"א ח"א סימן ו, ושו"ת שבט הלוי ח"ה קצז).

אולם כל זה מדובר בשיר שאין בו מילים של דברי חשק ואהבה, אבל אם השיר מכיל דברי חשק ואהבה אסור לשומעו כלל, ואף אם אינו מבין את המילים, אין לשומעו כי השיר פוגם מאוד בנפש האדם.

מקורות:
כן מבואר בשער הציון סימן תקס וזה לשונו:

מיהו כבר הזהיר השל"ה ושארי ספרי מוסר שלא לזמר שירי עגבים לתינוק,(אף שאינו מבין) שזה מוליד לתינוק טבע רע, ובלאו הכי נמי איכא איסורא בשירי עגבים ודברי נבלות, דקא מגרי יצר הרע בנפשיה, ושומר נפשו ירחק מזה ויזהיר לבני ביתו על זה [מאמר מרדכי]:

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.