%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שימוש בפירות שביעית לרפואה


ח' שבט התשע"ה מאת:רצון

שאלה:
הרב מה זה איסור מלוגמא בשביעית שאסור להשתמש בפירות השמיטה לעניין רפואי
אלא רק לאכילה, קשה לי העניין הזה איך התורה לא מסכימה דבר כזה.
אשמח לקבל תשובה

תשובה:
אמרה תורה "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" ודרשו חז"ל (סוכה מ) מכתוב זה "לאכלה ולא למלוגמא" שפירושו רפואה.

ומבואר במשנה במסכת שביעית (פרק ח) שמדובר בפירות שביעית המיועדים לאכילה שאין לעשות מהם תרופות ומשחות למיניהם ולשנותם מייעודם ומדרך אכילתם. אך צמחים ועשבים שדרך לעשות מהם תרופות ומשחות לרפואה, מותר לעשות מהם תרופות אף בשביעית.

ואנו שקיבלנו את התורה והכרזנו "נעשה ונשמע" איננו שואלים שאלות על התורה למה ומדוע נקבע כך או אחרת. אלא כך קבעה חכמתו יתברך, ואין להרהר אחר זה כלל.

אך בכל זאת ניתן לבאר טעמו של דבר: שהנה בזמן שבית המקדש היה קיים, הכהן האוכל בשר הקודש חייב לשמור על קדושת הבשר, ולאכלו במקומו עם תנאים מגבילים בזמן, ובקדושה יתירה. ולזכרים בלבד, ואין מקום כלל לתמוה הלא בסך הכל מדובר בבשר, אשר הכהן מקבלו חלף עבודתו במקדש ועל מה ולמה הגבילו את הכהן באכילת בשר הקודש. שיאכל את הבשר דווקא בתנאים כה מגבילים, משום שהקדושה מחייבת כללים וסייגים על מנת שלא יקלו בקדושתו.

כך גם לגבי פירות שביעית היות ויש בהם קדושה, לכן קבעה התורה תנאים מגבילים באכילתם, שנאכלים בקדושה ובשמירתם מהפסד ואיסור סחורה ועשיית רפואות וכו'.

אך זה ברור שכל ההגבלה באה במקום שאין חשש פיקוח נפש אבל במקום שיש חשש פיקוח נפש וסכנה כבר אמרה תורה "וחי בהם" - ולא שימות בהם, ומותר לעשות מהם רפואה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.