%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שימוש במגבונים לרענון ולניקוי הפנים בתשעה באב


ט' אב התשע"ד מאת:עוזי

שאלה:
האם מותר להשתמש עם מגבונים בתשעה באב לנקות או לרענן את הפנים ?

תשובה:
מגבונים אם הם לחים בשיעור של טופח על מנת להטפיח (פירוש שאם יגע בידו במקום שניגב שם היד תרטב) אין להשתמש בהם בתשעה באב לניגוב פנים וידים וכדומה, ואם אינם לחים בשיעור של טופח על מנת להטפיח מותר להשתמש בהן.
וכל זה שעושה כן על מנת להתרענן, אבל אם רוצה לנקות לכלוך , מותר להשתמש במגבנים לחים אף כשהן בשיעור של טופח על מנת להטפיח, שהרי כתב השו"ע (תקנד- יא) שלצורך העברת לכלוך מותר לרחוץ ממש במים. וכל שכן במגבוני נייר לחים .


מקורות:
כתב הרמ"א (תקנד יד) מותר לשרות מפה במים בערב תשעה באב ומוציאה מן המים והיא מתנגבת ומקנח בה פניו ידיו ורגליו, אפילו אינו עושה רק לתענוג שרי שהיא נגובה ע"כ. וביאר המשנה ברורה (ס"ק כז) דאיירי שאין בה משקה טופח על מנת להטפיח דאל"ה אסור. ושכן כתבו המג"א ס"ק טו, והא"ר ס"ק יא, והחיי אדם כלל קלה. והכה"ח ס"ק סה. יעוי"ש.
וכתב בספר אור לציון (ח"ג פכ"ט תשובה יג) ולפי זה לגבי מגבונים לחים אם הם לחים בשיעור של טופח על מנת להטפיח (פירוש שאם יגע בידו במקום שניגב שם היד תרטב) אין להשתמש בהן לניגוב פנים וידים וכדומה, ואם לא מותר להשתמש בהן.
והוסיף שם: שאם רוצה לנקות לכלוך ממש, ודאי שמותר אף כשהן בשיעור של "טופח על מנת להטפיח" שהרי כתב השו"ע (תקנד- יא) שלצורך העברת לכלוך מותר לרחוץ ממש במים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.