%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שהחיינו על בגד חדש ואכילה לפני תפילה


כ"ט תמוז התשע"ד מאת:שלומי

שאלה:
1) על מכנסיים וכיפה חדשים צריך לברך שהחיינו? ומתי צריך לברך שהחיינו? לאחר שלבשתי את הבגדים או לפני?
2) מותר לי לאכול איזה עוגיה לפני תפילת שחרית שיהיה לי קצת כוח?

תשובה:
א. הכלל בברכת שהחיינו : כל שהקונה שמח בקניית הבגד ובלבישתו מברך "שהחיינו", אך אם אינו שמח בקנייתו ובלבישתו אינו מברך שהחיינו.

ב. ולכן הקונה בגד שאינו חשוב כל כך כגון גרביים ונעליים , אין לברך עליהם שהחיינו, וכן על כיפה חדשה אין לברך שהחיינו מטעם זה.

ג. אבל הקונה מכנסיים חדשים אף שמבואר בכה"ח (ס"ק מד) שאין לברך על מכנסיים חדשים שהחיינו,עי"ש. מכל מקום אם שמח בהם, מברך עליהם שהחיינו. ובפרט אם מדובר במכנסיים שעלותם גבוהה שבוודאי שמח בהם ומברך עליהם ברכת שהחיינו.

ד. אימתי מברך עליהם? בהלכה מוזכר שיברך בשעת הלבישה ממש, ואם לא בירך בשעת הלבישה יברך מיד לאחר הלבישה.(כה"ח ס"ק לא).

ה.אין לאכול לפני התפילה, ואם עשה כן עליו הכתוב אומר "ואותי השלכת אחר גויך" אל תקרי גויך אלא "גאיך" לאחר שנתגאה זה מקבל עליו עול מלכות שמים.(ברכות י:), ואף לאכול עוגייה וכדו' לפני התפילה על מנת להתחזק אסור אא"כ הוא חולה וחלש שאי אפשר לו להתפלל בלא זה.

מקורות:

על בגד שאינו חשוב אינו מברך, כן מבואר בשו"ע או"ח סימן רכג/ ואם הוא עני ושמח בהם - לדעת השו"ע מברך, ולדעת הרמ"א אף עני אינו מברך, והמנהג כדברי הרמ"א, כה"ח אות מה/
מכנסיים - עיי' אור לציון פמ"ו סעיף ס שהקונה פיג'מה אם שמח בו יברך שהחיינו עי"ש וכל שכן מכנסיים יקרים וחשובים שיברך עליהם שהחיינו, ודלא כמו שכתב בפסקי תשובות שלדברי הכל אין לברך עליהם שהחיינו.

איסור אכילה וטעימה לפני התפילה, שו"ע סימן פט וכה"ח אות לב./חולה - שו"ע פט -ד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.