%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שבת


י"א טבת התשע"ג מאת:שלמה

שאלה:
האם מותר לגדולים לשחק במשחקים של גדולים בשבת?(כגון קלפים. רמי. טאקי. וכו')

תשובה:
גדולים שהגיעו למצוות, אין להם לשחק במשחקי חשיבה וכדו' בשבת, כי השבת חמדת הימים ניתנה על מנת שיעסקו בה בתורה , וכמאמר חז"ל (ירושלמי שבת פט"ו ה"ג)לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא כדי שיעסקו בהם בתורה.ובמדרש איכה מצינו "טור שמעון" למה חרב אמר רב הונא מפני שהיו משחקים בכדור בשבת.

אמנם קטנים שלא הגיעו למצוות, מותר להם לשחק במשחקים, כגון שח מט, דומינו, וקלפי רביעיות וכדו'. ואולם יש ליזהר שלא להפריד בסוף המשחק את הקלפים השונים ולמיינם לפי צבע או סוג וכדו' משום איסור בורר.

מקורות: שש"כ פרק ט"ז סעיף א, וסעיף לה.ולגבי קטים שלא הגיעו למצוות ראה חזון עובדיה שבת ח"ג עמוד קא, שאין במשחקים משום מוקצה לקטנים.אמנם דעתו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בספרו אור לציון ח"ב פרק מב תשובה ה' שיש להמנע מלתת לבנים לשחק אף שלא הגיעו למצוות , כדי שלא להרגילם בביטול תורה, וכל ההיתר הוא רק לבנות, אך פוק חזי מאי עמא דבר שלא נהגו כמותו בזה.וציין עוד בדבריו שם שלגדולים שהגיעו למצוות כל המשחקים הם מוקצה ואסורים בטלטול.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.