%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שבת


כ' אב התשע"ד מאת:משה

שאלה:
הרב כתב באחת התשובות כי מותר לצפות בתמונות שצולמו בשבת. שאלתי היא: האם, כאשר ידוע שהצלם עושה מעשה זה במזיד באופן קבוע, ועוד, זוהי עבודתו הקבועה ולכן השאלה היא: עדיין יהיה מותר? שהרי מסעדה הפתוחה באופן קבוע בשבת אין לאכול את תבשיליה במוצא"ש לעולם.

תשובה:
מה שכתבתי להתיר להסתכל בתמונות שצולמו בשבת למרות שהדבר נעשה באיסור: בתשובתי התייחסתי לשאלת השואל בלבד! וכלשונו "אני מתעניין דרך אתרי האינטרנט בנעשה במבצע "צוק איתן". וכיון שמבצע זה ארך מספר שבועות בלבד דרך ארעי הוא!

ומה גם שרוב ככל התמונות צולמו ע"י חיילי צה"ל ודו"צ שאינם צלמים ואנשי מקצוע בתחום הצילום אלא לעיתות כאלה בלבד. שהוא בדרך ארעי ואינו קבע, לכן יש להתיר כמבואר בשו"ע ובמשנה ברורה ס"ק ה שמותר לאחרים לאכול במוצאי שבת מתבשיל שבושל בשבת במזיד אף שהמאכל בושל עבורם .

אבל בחילולי שבת הנעשים בדרך קבע, וכגון פתיחת מסעדות בשבת כשהאוכל מתבשל בשבת עצמה בדרך קבע . הדבר פשוט לאיסור וכמו שמבואר בשו"ת כתב סופר או"ח סימן נ. וכ"כ הכה"ח (שיח-יב), שבט הלוי ח"ג (סימן נד אות ב), אור לציון ח"ב (עמוד רכט) ועוד פוסקים רבים .

* * *

נ"ב:
חזר השואל הנכבד ושאל: כבוד הרב, רוב התמונות בין מתוככי עזה ובין מתוך השטח מישראל בשעת מלחמה, מצולמים ע"י עיתונאים ישראלים של העיתונים הגדולים במדינה, שזוהי עבודתם הקבועה: לצלם גם בשבת את הנעשה דרך קבע.

יחד עם זאת לפני כל כניסה לשטח מסוכן צה"ל מתיר לעיתונאים להכנס איתם לשטח, אך מחתים את העיתונאים על 2 תנאים: אחד - שכל התמונות יעברו צנזורה לפני פירסום. 2- הכניסה היא על אחריות העיתונאי. ולכן חשבתי שאם התמונות צולמו בין בישראל, ובין בעזה, הן קרוב לוודאי צולמו ע"י עיתונאי - שזו עבודתו בשבת באופן מזידי וקבוע.עד כאן .


תשובה: המציאות בשטח שאתה מתאר אינה מדוייקת, הרבה צילומים הם ע"י מצלמות שבקסדות החיילים. והם מפורסמים באישור דו"צ.וחלק גדול מהצילומים היו מרשתות תקשורת זרות שהיו שם לרוב, וכן תמונותרבות הין של צלמים עזתים מהחמאס ומהמקומיים.
כך שלבוא ולומר שרוב התמונות היו ע"י עיתונאים ישראלים היא טענה נטולת בסיס לחלוטין.

וגם אם נאמר כדבריך שמדובר בצלמים קבועים שזה עבודתם וממנה פרנסתם.

עדיין יש חילוק רב בין מסעדה שדנו בה הפוסקים לבין הנידון שלפנינו, משום שהמסעדה פתוחה כל שבת כל השבת. ואין לך קבע גדול מזה.

אך לגבי צלמים הדבר שונה, מפני שגם אם יש צלם קבוע שמצלם עבורו תמונות בשבת. עדיין הוא בגדר צלם ארעי מפני שברור לכל שאם מתרחש אירוע בירושלים לא יבוא הכתב והצלם של הצפון והדרום. וכן להיפך, ולכל מקום יש כתב מיוחד שאם יתרחש אירוע במקומו הוא מוקפץ למקום האירוע, ואין לך ארעי דארעי גדול מזה.

ואף אם מדובר בצלם שהיה באיזור בדרך קבע, למשך כל זמן המלחמה,[מה שלא נראה סביר בעליל]. עדיין זה נחשב ארעי שהרי המלחמה הסתיימה ת"ל פחות מחודש מאז שהתחילה, ואינו דומה למסעדה קבועה וכמו שנתבאר.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.