%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שבת חתן למחלל שבת וחזן שאינו ראוי


י' שבט התשע"ה מאת:שי

שאלה:
א. יש חתן שהתחתן ובשבת חתן שלו הוא עולה לתורה, אבל יש בעיה שהוא מחלל שבת (כמובן שרק השבת חתן שלו הוא שומר)
האם מותר לעלותו לתורה ומה עושים?

ב. פייטן חזן שמתגלח ממש קצוץ:
יש פייטן חזן שהוא מסתפר בפאות במספר 1 אפילו קצת יותר פחות, האם מותר שהוא יעלה חזן?

תשובה:
א. מחלל שבת בפרהסיה מאחר ודינו כגוי לכל דבריו, אין להעלותו לספר תורה בתוך שבעה העולים לחובת היום, אלא יעלוהו עם המוסיפים .

ולכן אף חתן זה, אפשר להעלותו לספר תורה בעליית מוסיף, ובתנאי שהגבאי יעלה לקרוא בתורה לשבעה עולים שומרי שבת בלעדיו .

ב. אדם שעובר עבירה, כגון שמגלח את זקנו בתער, או שמגלח את פאות הראש וכל שכן אם הוא מחלל שבת בפרהסיה, אין להניח לו לעבור לפני התיבה, ואפילו להעלותו לש"ץ באקראי בלבד אסור, ועליו אמר הכתוב : "נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה". ופירשוה רבותינו (תענית דף טז עמוד ב) זה שליח צבור שאינו הגון היורד לפני התיבה .

ולכן אם הפייטן המדובר מגלח את פאת הראש מספר אחד ופחות מכך, הרי שהוא עובר על איסור תורה לפי דעת רוב הפוסקים, ולכן יש להעיר לו על חומרת הדבר, ואם לא ישמע אין להעלותו לשליח ציבור עד שיחזור בתשובה.מקורות
א. הליכות עולם ח"ג עמוד קכ, יבי"א ח"י, נה,יחו"ד ח"ב,טז.

ב. עי' יבי"א ח"י ,ח, הוספות ומילואים, ילקו"י עמוד פא.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.