%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

שבעה על אבא גוי


י"ז אדר התשע"ה מאת:יגאל

שאלה:
אדם גוי שנפטר והוא היה נשוי ליהודיה, הילדים שהם יהודים שואלים מה מבחינתם צריכים לעשות או לנהוג(קריעה שבעה קבורה).

תשובה:
תשובה: למרות שהגוי הוא אביהם הביולוגי אין צריך לקרוע עליו קריעה, ואף אין צריך לשבת עליו "שבעה", ומקום קבורתו בחלקה מיוחדת המוקצת בבתי הקברות למי שאינו יהודי.


הוספה:
גדולה מזו השמיענו בשו"ת משפטי עוזיאל (כרך ג - אורח חיים סימן ו) שדן לגבי ישראלית הנשאת לנכרי שמתה וזה לשונו:
אסור התחתנות הוא שוה לאיש ולאשה דכתיב בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, לכן אשה מישראל הנשאת לגוי היא בוגדת בעמה ומזלזלת באסור תורה זה ביד רמה. ומ"ש רז"ל בענין אסתר דקרקע עולם היא, היינו להתיר במקום אונס שאינה מצווה ליהרג ולא לעבור (עיין הרמב"ם ה' יסודי התורה פ"ה ה' ב') אבל להנשא לגוי בשאט נפש אין לך חלול ה' בזדון ויד רמה גדול מזה, ולכן הוא בכלל הדברים שבי"ד מנדין עליהם שאחד מהם הוא המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים ואין צריך לומר מדברי תורה (יו"ד סימן של"ד סעיף מ"ג), וכיון שכן דינה כדין מנודה שאין קורעין עליו ולא חולצין ולא מספידין, אבל עושים כבוד לאבליו עומדים בשורה ומנחמים, וקוברים אותה בקברי ישראל (יו"ד סימן של"ד סעיף ג' ובאה"ט שם).ע"כ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.