%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

רצף מקרים שחוזרים על עצמם סביב שבת


ד מאת:עליזה עטר

שאלה:
שלום רב. יש לי שאלה שמטרידה אותי. כבר שבועיים ברציפות שאני שובר את הכוס של הקידוש ושבוע שעבר נהרס לי הפמוט של הנר שבת האם יש פה עניין? תורה.

תשובה:
אם הדבר חריג ולא מקרי, יש לראות בזה כאיתות מן השמים לחיזוק בשמירת שבת.

מקורות:
אע"פ שהוזהרנו בתורה על איסור לא תנחשו. ואמרו רבותינו בסנהדרין (סה ע"ב): "תנו רבנן: מנחש – זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו. בנו קורא לו מאחריו. עורב קורא לו, צבי הפסיקו בדרך, נחש מימינו ושועל משמאלו. [סו ע"א] אל תתחיל בי, שחרית הוא, ראש חודש הוא מוצאי שבת הוא. תנו רבנן: לא תנחשו ולא תעוננו – כגון אלו המנחשים בחולדה בעופות ובדגים".

וכך פסק הרמב"ם בספר המצוות (לא תעשה לג): "שהזהירנו מנחש. כמאמר הריקים כבר חזרתי מן הדרך לא ישלם לי צורך. והיום הזה ראשון מה שראיתי בו הדבר הפלוני לא ארויח היום דבר. וזה האופן רב מאד אצל ההמון העניים הסכלים. וכל מי שיעשה מעשה על פי הנחש לוקה. ואמרו יתעלה (שופטי' יח) לא ימצא בך וכו' ומנחש. וכבר נכפלה האזהרה בזה ואמר (קדושים יט) לא תנחשו. ולשון ספרי מנחש כגון האומר נפלה פתי מפי נפל מקלי מידי עבר נחש מימיני ושועל משמאלי. ובספרא לא תנחשו כגון אלו המנחשים בחולדה ובעופות ובכוכבים וכן כיוצא בהם. וכבר התבארו משפטי מצוה זו (בשביעי) [בששי] משבת (סז ב)"

ומאידך מצינו בש"ס תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: בית תינוק ואשה, אף על פי שאין נחש יש סימן. אמר ר' אלעזר: והוא דאיתחזק תלתא זימני, דכתיב (בראשית מ"ב) יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו" . ופירש רש"י שם "בית תינוק ואשה - בנה בית או נולד לו בן או נשא אשה. אע"פ שאין נחש - שאסור לנחש ולסמוך על הנחש. יש סימן - סימנא בעלמא הוי מיהא דאי מצלח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד התינוק או שנשא אשה סימן הוא שהולך ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש שלא יצליח. תלתא זימני - הצליח או לא הצליח".

ולכן אם הדבר חוזר על עצמו יש לראות בזה כאיתות מן השמים לחיזוק בתורה וביראת ה'.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.