%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

רכישת קבר מחיים


ו' אדר ב' התשע"ו מאת:עמרם

שאלה:
האם ברכישת קבר מחיים יש בזה משום "פתיחת פה לשטן?

תשובה:
עניין רכישת קבר מחיים מוזכר כבר בתורה אצל יוסף הצדיק (בראשית נ,ה) שאמר : "אבי השביעני לאמר בקברי אשר כריתי לי שמה תקברני". והובא במדרש (ויק"ר פרשה ה) על הפסוק (ישעיהו כב) ועתה מה לך פה ומי לך פה כי חצבת קבר". וכן הביא השלטי גיבורים (בסוף פרק ו דסנהדרין) "שהמנהג בגליל שכל אחד קונה מקום קבורתו", וכן הוא בריב"ש בתשובה (סימן קיד), ומשמע שאין ברכישת קבר מחיים חשש ל"פתיחת פה לשטן".

ואדרבא העולם אומר שזוהי "סגולה לאריכות ימים".

אכן בשעה שאדם חולה, וכל שכן אם הוא חולה הנוטה למות, אין קונים או חופרים לו קבר, בכדי שלא ירע מזלו וימות, (רמ"א סימן שלט,א, שו"ת הריב"ש שם, ברכ"י סימן תקמז סעיף ג, ערוך השולחן שם).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.