%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קריאת תהילים בתשעה באב על מנת לא לאבד רצף של ארבעים יום


ז' אב התשע"ה מאת:לאה

שאלה:
שלום כבוד הרב הרב שלי אמר לי לקרוא ספר תהלים ארבעים יום אבל בקרוב יהיה תשעה באב אז מה עלי לעשות? הבנתי שזה בעיה לדלג על יום, כי אז אני צריכה לחזור שוב מההתחלה או שזה לא ככה?

תשובה:
מקובלני שבענייני סגולות יש לקיימם כפי שנאמר, ולכן יתכן שבהפסקת יום אחד הרצף ישבר ותצטרכי לחזור שוב על חשבון מניין הימים מחדש. ומי עמד בסודם של דברים.

ברם לעצם הענין יש פוסקים רבים שהתירו את קריאת התהילים בתשעה באב אחר חצות ובפרט לאשה, ויש לסמוך עליהם. ולכן אפשר להקל לאשה לקרוא תהילים בתשעה באב לאחר חצות היום לצורך זה.

מקורות.
המשנ"ב סי' תקנ"ד סק"ז הביא דעות האם אפשר לומר תהלים. ובשם החזו"א אמרו שאשה יכולה לומר תהלים בט"ב.
וטעם ההיתר: משום דאשה שאומרת תהלים אינו תורה שאסור בת"ב, דיסוד האיסור הוא משום שד"ת משמחים לב, וזה רק במי שמצווה.
(אילה"ש שבת קיט, ב).


ומרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר למרן הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן שליט"א בעת שבא לנחמו אצלו על פטירת הרבנית ע"ה שהחזון איש התיר לאחותו לומר תהילים בתשעה באב.

והוסיף הגרח"ק בעת ניחומו, שיתכן שדוקא לאשה התיר מרן ז"ל כיון שאין על אמירת תהילים שלה שם של דברי תורה כיון שאינה מצווה ללמוד, אבל איש שמחוייב בת"ת אפשר שאסור בזה. ונענה רבנו ואמר דמ"מ גם איש יכול לומר התהילים עכ"פ בתורת תחנונים ולא בתורת ת"ת, ואם התיר מרן ז"ל לאשה א"כ יש להתיר גם לאיש בתורת תחנונים. (אעלה בתמר).

ועי' כה"ח סימן תקנד ס"ק כ. דכשאומרם דרך בקשה שרי במנחה.

ועי' חזון עובדיה (אבלות ח"ב עמוד קצה) שאבל הרגיל לומר תהילים מותר לו לומר תהילים אף בימי אבלו.

ומכל הנ"ל ניתן ללמוד שניתן להקל לאשה לקרוא תהילים בתשעה באב לאחר חצות היום.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.