%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קניות בתשעה באב


ט' אב התשע"ד מאת:תנחום

שאלה:
האם מותר לערוך קניות של דברי מאכל בתשעה באב ?

תשובה:
לקנות דברי מאכל וכדו' לצורך היום וכגון שהוא לצורך קטנים וחולים מותר אף קודם חצות היום, אך אם הוא לצורך סיום הצום וכל שכן לצורך המשך שאר השבוע יש לדחות את הקניה עד לאחר חצות היום.

מקורות:
עי' כה"ח סימן תקנ"ד ס"ק קו שכתב לגבי דבר מאכל נוהגים לקנות ולמכור אף קודם חצות.עי"ש.ומשמע שאף שלא לצורך היום מותר לקנות.
ומ"מ לא גרע ממה שכתב השו"ע בסימן תקנ"ט סעיף י' שנוהגין שלא לשחוט ושלא להכין צורכי סעודה עד אחר חצות. ואף שהכה"ח בס"ק עט כתב שיש נוהגין לעשות כן אף קודם חצות.

מ"מ ודאי שלכתחילה יש להמנע מכך וכדברי מרן השו"ע. ולכן כתבתי שלכתחילה יש להמנע מלערוך קניות לצורך מוצאי ת"ב, עד לאחר חצות היום.אבל לצורך היום אין להחמיר וכעיקר הדין.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.