%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קנה ספר לחתן בר מצוה ולא הלך אם חייב לתת לו


ט' ניסן התשע"ה מאת:ששון

שאלה:
אדם שחשב ללכת לבר מצוה של חבר, והלך לקנות ספר במיוחד כמתנה לחתן, ובסוף לא הסתייע לו להגיע לבר מצוה כלל. האם יהיה מחויב לתת לו או לא?

תשובה:
החושב לתת לחבירו מתנה, למרות שגמר בדעתו לתתה לו, כל עוד שחברו לא קיבלה, יכול לחזור בו ממחשבתו (שאינו כצדקה שמבואר ביו"ד סימן רנח -יג שחייב לקיים מחשבתו).

אולם אם הבטיח בפיו לחתן הבר מצוה שיתן לו מתנה, ומדובר במתנה מועטת, מחויב לקיים את הבטחתו, ולתת את המתנה לחתן. ובאי קיום ההבטחה עובר על הכתוב שנאמר "שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב" כמבואר ברמב"ם (הלכות מכירה פרק ז הלכה ט ובשו"ע חו"מ סימן רד סעיך ח).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.