%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קידוש ביום טוב דאורייתא או מדרבנן


ה' סיון התשע"ד מאת:דנה

שאלה:
כבוד הרב האם חייבים לעשות קידוש בחג (השבועות) כמו בשבת או לא?

תשובה:
נחלקו הפוסקים האם קידוש ביום טוב הוא מהתורה או מדרבנן, אך ברור שלכל הדעות יש חיוב לקדש ביום טוב על היין כמו בשבת. ובפרט שהכרעת פוסקי זמננו שחיוב הקידוש ביו"ט הוא מן התורה ולדבריהם ודאי שאין כל הבדל בין שבת ליו"ט בחיוב זה.


מקורות:
כתב המשנה ברורה (סימן רעא)סק"ב ודע דקידוש של יו"ט הוא מדרבנן ומכל מקום יש לו כל דין קידוש של שבת.עי"ש. ועי' מנ"ח מצוה לא. ובשו"ת שבט הלוי ח"ו סימן סא.

ובספר חזון עובדיה (כרך יו"ט עמוד צב) כתב דקידוש ביום טוב לדעת רוב הפוסקים הוא מצוה מן התורה.ע"כ.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.