%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קוצץ ירקות בשבת


ג' אלול התשע"ד מאת:אפיק גורן

שאלה:
שלום הרב!

רכשתי קוצץ ירקות שפועל בשיטה של מיקסר ידני (יש ידית-ארכובה שמסובבת 3 להבים בתוך קערה שחותכים את הירקות)
זה נקרא "Master Slicer".


האם מותר יהיה להשתמש בקוצץ הזה בשבת לצורך חיתוך ירקות גס / בינוני (7 מ"מ הכי קטן)?
כמובן שלא אגיע לחתיכות ברמת איסור "טוחן"? ומדובר בשימוש בסמוך מייד לסעודה וכו'..

תשובה:
אסור להשתמש במכשיר ידני החותך ירקות בשבת, כיון שהוא כלי המיוחד לטחינה. ואף אם החתיכות עבות אין להשתמש בו, וכל שכן אם החתיכות דקות שאסור להשתמש בו מחשש איסור טוחן.

ובשימוש בכלי זה אין הבדל אם כוונתו לאכול את הירקות לאלתר, או לאחר זמן, שלעולם אסור להשתמש במכשיר זה בשבת.

מקורות :

ראה שו"ע שכא י דאף בגבינה שאינה גידולי קרקע אסור לגררה בכלי המיוחד לכך/ ועי' בה"ל ד"ה מידי דהוי דבכלי אסור אף לאלתר, והביא להחמיר לחתוך ירק בסכין המיוחד לכך, ובודאי שנכשיר זה גרע טפי מסכין שדיבר בו הבה"ל./ ועי' במשנ"ב ס"ק מה. ובחזו"ע ח"ד עמוד רסח./ וגדר דק דק מבואר ביראים ששיעורו לא נודע לנו, ובברית עולם כ' שכדרכו בחול הוי דק דק, ולפי זה המכשיר הנ"ל וודאי שהוא בכלל דק דק שהחמיר בו הב"י אף לאלתר, ואף המשנ"ב ס"ק מה דנכון להחמיר בזה.וכ"כ בהליכות עולם ח"ד עמוד קטז דהמחמיר תע"ב. [עי' אול"צ פמ"ז -כה שלדעתו מה שחותכים היום אינו בגדר דק דק].

ולכן יש לאוסרו מתרי טעמי:

א. מצד חשש דק דק. ובזה היה צד להתיר לאלתר וכמו שפסק הרמ"א .

ב. אף למתירים לחתוך דק דק לאלתר, כאן יודו לאיסור, כיון שהוא כלי המיוחד לטחינה, ולכן אף אם רוצה לאכול את הירקות לאלתר אין להשתמש בו בשבת.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.