%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קבלת מתנה מגנב?


י"ד שבט התשע"ד מאת:צ.

שאלה:
מישהו גנב תכשיט, והוא נתן לי אותו, האם מותר לי לענוד אותו, במקרה והגניבה לא הייתה מיועדת לי?

תשובה:
אף אם הגניבה לא היתה מיועדת עבורך , אסור לך לקבל ממנו.וכפי שפסק השו"ע (חו"מ סימן שנו): עוון גדול הוא לקנות מן הגנב שהרי מחזיק במעשה זה ידי עוברי עבירה, וגורם לו לגנוב גנבות אחרות. שאם לא ימצא קונה לחפצים שגנב לא יגנוב.

הוספה:
ובגמרא אמרו משל על זה: "לא עכברא גנב אלא חורא גנב" [לולא שהיה לעכבר חור להטמין את גניבותיו לא היה גונב, נמצא שהחור הוא הגנב].

ובוודאי שהגנב אינו מכיוון למכור לאדם מסויים, שהרי אינו יודע מי יקנה ממנו, ובכל זאת אסרו חכמים לקנות מן הגנב מדין המסייע לדבר עבירה .

וכן הוא בענייננו אף שהגנב לא חשב בשעת הגנבה לתת לפלונית מכל מקום אם לא תקבל ממנו התכשיט לא יגנוב, ונמצא שאם תקבל ממנו הרי הוא בכלל מסייע לדבר עבירה .

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.