%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

קביעת עיתים לתורה ומשמעותו


כ"ח תשרי התשע"ו מאת:ששון

שאלה:
כבוד הרב, מה הכוונה בצווי שצריך לקבוע עיתים לתורה? האם הכוונה היא ללמוד כל יום בשעה קבועה, או שפשר ללמוד סדר קבוע בשעות שונות?

תשובה:
במעלות קביעת עיתים לתורה ישנם מספר דרגות, והמעולה שבהם שיש לאדם לקבוע בכל יום זמן קבוע ללימוד התורה בשעה מסוימת, ולא יחליף השעות, דהיינו היום בשעה זו, ולמחר בשעה אחרת, וטוב שיקבע אותה העת מיד אחר תפילת שחרית משום שנאמר "ילכו מחיל אל חיל".

וזמן זה יהיה קבוע ויציב, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרויח ממון הרבה.

ואם אירע לו אונס שאינו יכול להשלים את קביעותו ביום, ישלימנו בלילה.

ומכל מקום אם אינו יכול לקבוע שעה מסוימת ביום, לכה"פ יקבע לעצמו ללמוד בכל יום ואף אם אירע לו אונס, ילמד לפחות פרק אחד או הלכה אחת.

מקורות:
שו"ע או"ח סימן קנה -א|מ"ב ס"ק ב| כה"ח ס"ק י"ג בשם הרמ"ע מפאנו| משנה ברורה ס"ק ד.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.