%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

פת שחרית


כ"ב תמוז התשע"ה מאת:א.

שאלה:
כבוד הרב שלום, רציתי לשאול את הרב מה זה פת שחרית? תודה.

תשובה:
המושג פת שחרית הוא כינוי לארוחת בוקר.

שיש לאדם להרגיל את עצמו לאכול ארוחת בוקר וחז"ל הפליגו מאוד במעלת הענין עד שאמרו במסכת בבא קמא (דף צב עמוד ב) שמונים ושלוש מחלות תלויות במרה וכולן פת במלח שחרית וקיתון של מים מבטלן.

ובטור (סימן קנה) כתב שיש "מצוה בהנהגה זו" ואלו דבריו:
"ומצוה להנהיג עצמו במדה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה".

ועוד מצינו במעלת ההקפדה על אכילה זו עד שאמרו במסכת בבא מציעא (דף קז עמוד ב) : שלשה עשר דברים נאמרו בפת שחרית: מצלת מן החמה, ומן הצנה, ומן הזיקין, ומן המזיקין, ומחכימת פתי, וזוכה בדין, ללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעין, ותלמודו מתקיים בידו וכו'.

ושיעור אכילה זו כתב הפרי מגדים (או"ח משבצות זהב סימן קנה):
שהוא פת בשיעור כביצה, והוסיף: ושותה עמו משקה אם יש לו, ואם לאו ישתה מים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.