%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

פדיון שבויים


ו' טבת התשע"ג מאת:דניאל

שאלה:
האם בזמנינו יש מצוות פדיון שבויים באותם אסירים שנשפטו בשל מעשיהם הרעים?

תשובה:
גנב היושב בבית הסוהר בשל מעשיו הרעים וכן שאר עברייני החוק, אין בפדייתם או בהשתדלות לשחרורם המוקדם על ידי עורכי הדין בכלל מצוות פדיון שבויים.
אולם אם אוספים כסף עבור אשתו ובניו הזקוקים לזה למחייתם ולכלכלת ביתם הרי הוא בכלל מצות צדקה.
מקורות: כן דעתו של הגרש"ז אויערבאך הובא דבריו בס' "ועלהו לא יבול" עמוד קיג שכתב שפדיון שבויים נאמר כאשר גויים תופסים יהודי בלי סיבה מוצדקת ומכניסים אותו לבית הסוהר, אך במקום שבאמת גנב ולכך אסרוהו, טוב שישב קצת בכלא על מנת שילמד שאסור לגנוב.וכ"כ בשיעורי שבט הלוי (כת"י מהדו"ק סימן רנב)שמושיבים בכלא מי שמזיק לציבור ואין עושים לו רע, רק שמרוחק הוא מהציבור ואין מצוה לפדותו אפילו מבין הגויים. אולם בזה דעתו של הגר"מ פיינשטין (הובא בספר באורח צדקה עמוד שכב)שכאשר הוא בין הגויים לעולם יש מצוה לפדותו והוא בכלל פדיון שבויים.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.