%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עריכת הגרלה לילדים שקוראים תהילים בשבת


ט"ז אדר א' התשע"ו מאת:ניסים מרצייאנו

שאלה:
האם מותר לערוך הגרלה לילדי התהילים בשבת על ידי הכנת פתקים מערב שבת?

תשובה:
אין לערוך הגרלות לילדים ולתת פרסים לזוכים בשבת, אף בחפצים שאין בהם חשש מוקצה, בין שעושים זאת על ידי פתקים, או בכל דרך אחרת, וכן נראה שהוא דעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו.

אולם יש פוסקים שהקלו לערוך הגרלה לילדים הקוראים תהילים בשבת, ודווקא בדרך של ניחוש מספר וכדו', אך ע"י פתקים אף אם הם מוכנים מערב שבת אסור בכל עניין.

מקורות:
שו"ע סימן שכב - ו| ועי' מג"א שם דמותר לעשות הגרלה מי יעלה לתורה או מי יאמר קדיש דהיו מפיסין במקדש מי שוחט מי זורק וכו':

ובמשנה ברורה סימן שכב הביא בשם נזר הקודש שהביא בשם שבות יעקב ח"ג סי' כ"ד שמשמע שאינו מותר רק להטיל גורל מתוך הספר כנהוג אבל להטיל גורל ע"י פתקאות שנכתבו מע"ש שם כ"א עליו ומטילין בקלפי ומוציאין פתקא מי שיעלה לס"ת אסור וכ"כ בספר החיים:

ונראה דכל זה מחשש דאתי לאינצויי ומשום מצוה אבל בלא"ה אין להתיר, וכאן כיון שאפשר לערוך את ההגרלה בערב שבת או במוצאי שבת אין להתיר כיון שאין מצוה בהגרלה זו.

אולם בשבט הלוי ח"ט סימן עח כתב להתיר ע"פ המבואר במ"ב. עי"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.