%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עישון סגריה בתשעה באב למי שקשה לו בלא עישון


ט' אב התשע"ד מאת:טביה

שאלה:
האם מותר לעשן קודם חצות היום בתשעה אב למי שמאוד קשה בלי סיגריה?

תשובה:
יש להמנע מלעשן סיגריות בתשעה באב ובפרט בשעת קריאת איכה וקינות בבית הכנסת, אבל מי שיש לו צער גדול במניעתו, יש להתיר לו לעשן בתשעה באב בצנעה.

מקורות :
כתב המשנ"ב (תקנה ס"ק ח אסור לעשן, אפילו בד צומות וכ"ש בתשעה באב ובכה"ג החמיר בזה וכתב שמי שמעשן בתשעה באב היה ראוי לנדותו . ויש מן האחרונים שמקילים. וע"כ מי שדחוק לו שמורגל בו ביותר יש להקל אחר חצות בצנעה בתוך ביתו, וכ"כ השע"ת בסימן תקנ"ט ג. ובמחב"ר סימן ר"י אות יג כתב שגדול אחד חלם לאחר שהשביעו מה אומרים בשמיים על שתיית הטאבק"ו והשיבוהו שמקללים אותו.

אולם הכה"ח סימן תקנ"ד ס"ק ג העלה שלצורך זירוז פעולת העיכול כשאינו מתכוון להתענג בהם מותר.עי"ש.

והמצטער ביותר העישון עבורו אינו לתענוג ודומה הוא לזירוז פעולת העיכול ומטעם זה יש להקל לו .
וכ"כ בשו"ת יביע אומר (חלק א - אורח חיים סימן לג) האריך בזה טובא וסיים בה: אשר על כן נלע"ד שהמצטער בזה יכול להקל לעשן בט"ב בצינעא בתוך ביתו. והרוצה להחמיר תע"ב.וכ"כ מר בריה דרבינא בספר תורת המועדים סימן ח אות ג.דיש להחמיר בשעת אמירת הקינו בבית הכנסת אך מי שיש לו צער גדול במניעתומותר לו לעשן בתשעה באב בצינעה.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.