%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עד מתי אפשר לעשות ברכת הלבנה


ט"ז אייר התשע"ה מאת:אברהם

שאלה:
שכחתי לברך ברכת הלבנה בזמנה עד מתי אפשר לברך?

תשובה:
מי שלא בירך ברכת הלבנה בזמנה, יוכל לברך ברכת הלבנה עד ליל ט"ז בחודש, ולא עד בכלל, שהם חמשה עשר ימים מלאים מתחילת החודש. וכדעת מרן השולחן ערוך (או"ח תכו-ג).

אמנם טוב להקדים לברך את הלבנה בזמנה. ולא להמתין מלאחרה כלל, מפני שיש דעות בהלכה הסוברות שאם איחר אין לברך אף בליל ט"ו, לפי שיש לחשב את סוף זמנה עד חצי מכ"ט יום וי"ב שעות ותשצ"ג חלקים, ראה רמ"א שם וכה"ח אות נז.

אם כי להלכה בני ספרד הסמוכים על שולחנו של מרן ינהגו כדבריו, וכפי שפסק מרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בספריו הליכות עולם ח"ה עמוד לה| יבי"א ח/ח מב). אך לכתחילה ודאי שיש להזהר מלהיכנס בספק ברכות.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.