%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

עדיפות לקביעת חתונה בחשון או בכסלו


ג' אלול התשע"ז מאת:טוביה

שאלה:
נשאלתי מתי עדיף להנשא בחשוון או בכסלו? מפני ששמעתי שיש אומרים שלא מומלץ להנשא בחשון מפני שבחודש זה היה המבול.

תשובה:
לגבי נישואין בחודש מר חשון, יש נמנעים מלישא אשה בחודש זה, מפני שבו היה המבול לשיטת רבי אליעזר, וכן מפני שאין בו מועד. וגם מפני שנקרא מר חשון ועוד סיבות.

אך ראה נא בס' בני יששכר (חודש מרחשון אות ב' ד"ה יצא) שהתייחס לשאלה זו וכתב וזה לשונו: ...עינינו הרואות שכל הגזירות המתחדשות על שונאי ישראל מצד המלכויות וכן נתינת המסים וארנוניות התחלתן תמיד מן מרחשון, ואמר הטעם, יען בחודש הזה היתה המרידה במלכות בית דוד וימליכו את ירבעם, על כן גזירות המלכיות במרחשון וע"ש עוד (אות ז'). וגם הרי במרחשון ירד המבול לר"א כמבואר, מ"מ אין זה טעם מספיק לקרוא שם החדש בשביל זה מר מלשון מרירות ולמנוע מלישא אשה בו יותר מהחודש שבו נתבטלה מלכות בית דוד לפי שעה מכל וכל ועדיין היא בטילה עד יחזירה לנו ה' ב"ב, ובו חרבה גם בית מקדשנו וגלינו מארצנו ועדיין עול גוים על צוארינו, ה' יגאלנו גאולת עולם ויבנה בית מקדשנו ב"ב, כל זה ודאי חמור לנו טובא ועכ"ז לא קראו שם החודש מר על שם מרירות, אדרבה רגילין לקרותו מנחם אב על שם העתיד וגם נוהגין לישא בו נשים, וכ"כ יש נחמה לעתיד בחודש מרחשון כי מפורש בקרא (מלכים א', ו' ל"ח) כי בנין בית הראשון שבנה שלמה נגמר לכל דבריו בחודש השמיני, דהיינו מרחשון, ומבואר במדרש מובא גם בבני יששכר (שם ד"ה והנה עיין) כי עפ"י רוח הקודש לא חנכו שלמה עד תשרי והבטיח ה' למרחשון לשלם שכרו שיתחנך בו ביהמ"ק השלישי בנין בית העתיד ב"ב שיתרבה מעלתו ויתקיים לנצח, נמצא מעלת חודש מרחשון גדולה מאד מצד עתידו, יראו עינינו וכו' בב"א. עכ"ד.

ומבואר בדבריו שאין להקפיד בדבר זה, ואין למנוע את עצמינו לישא אשה בחודש זה.

אולם יש שכתבו שאותם שנהגו במנהג זה ימשיכו במנהגם, אך מי שלא נהג בדבר זה אין לנהוג כן, וטוב להקדים הנישואין עד כמה שאפשר, כדי למנוע עבירה והרהורי עבירה הקשים מעבירה, (שו"ת בצל החכמה חלק ב סימן ס).

ובפרט הספרדים שלא נהגו במנהג זה, שאין להם לאחר את מועד הנישואין מכח מנהג זה, ויפה שעה אחת קודם....

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.