%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סנדק ומוהל בצום בתשעה באב דחוי


ז' אב התשע"ה מאת:ששון

שאלה:
שלום כבוד הרב, סנדק ואבי הבן בתשעה באב השנה שהוא דחוי חייבים לצום?

תשובה:
תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון, בעל הברית אינו משלים תעניתו מפני שיום טוב שלו הוא (שו"ע תקנ"ט –ט). אלא יבדיל לאחר חצות היום, ורשאי לאכול ולשתות, אך לא יעשה סעודה גדולה כדרך שעושים בשאר ימים. ובכלל ההיתר אבי הבן, ואמו, והמוהל, והסנדק,(ח"א כלל קל"ה קיצור שו"ע סימן קכו| משנה ברורה ס"ק לו).

ויש אומרים שאין לסמוך ולהתיר לאכול רק ל"אבי הבן" בלבד (שו"ת היעב"ץ ח"ב סימן כג| כה"ח ס"ק עא).

ודווקא בצום דחוי הדין כן, אבל אם לא היו הצום דחוי צריכים להשלים את התענית, ולאו דווקא תשעה באב אלא אף שאר כל הצומות אם אינן דחויים צריכים להשלים את התענית. (משנה ברורה ס"ק לה -לז).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.