%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סיפורי צדיקים נחשבים כתורה?


ז' טבת התשע"ה מאת:גדיאל

שאלה:
המשכים משנתו ורוצה לקרוא סיפורי צדיקים לפני התפילה האם צריך לברך לפני כן ברכות התורה?

תשובה:
מעלה גדולה יש בקריאת סיפורי צדיקים בשעות הפנאי וכמו שאמרו בגמרא (כתובות ה.) גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ.

וכתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה (ג' רכו): ידוע הדבר כי מן המידות הנאות לספר בשבח החכמים והצדיקים כמו שנאמר (משלי כה) "וחקר כבודם כבוד".

ובדברי רבינו בחיי (בראשית פרק לב פסוק ד) מצינו שהפליג במעלת העניין: הודיע בכתוב השני כי יתחייב האדם לחקור הצדיקים ולספר בשבח מעלתם, והגיד לך כי ערך החקירה הזאת בחקר כבודם הוא טוב מאכילת הדבש, כי אכילת הדבש הרבות לא טוב, והרבות לחקור בכבודם, הוא טוב וכבוד אצל המחשבה, וכן אמר דוד ע"ה (תהלים טו, ד) ואת יראי ה' יכבד, הזהיר לחקור כבוד הצדיק ולספר בכבוד יראי ה' ולכבד אותם,ע"כ.

ועיקר התועלת היא שילמד ממעשיהם הטובים.

ולכן עולה להלכה מספר חילוקים:

א. אם המעשיות מעוררים ליראת שמים ולהנהגות טובות, וכל שכן אם מדובר באגדות חז"ל נראה שיש לברך ברכות התורה וטוב לומר מיד מספר פסוקי תורה, ואחר כך יקרא את הספרים הנ"ל.

ב. אולם אם הם סיפורי מופתים וכדומה שאינן אלא בחקירת כבוד הצדיק נראה שאין צריך לברך ברכות התורה תחילה.

ג. וכל זה כשקורא בפה, אבל אם קורא במחשבה ואינו מוציא הסיפור מפיו אלא בהרהור בלבד כיון דקיימא לן 'הרהור לאו כדיבור' בכל מקרה אינו חייב לברך ברכות התורה קודם כמבואר בשו"ע (סימן מז –ד).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.