%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סידור ארונות בשבת


כ"ה אייר התש"פ מאת:לאה

שאלה:
שלום הרב, האם מותר לסדר ארונות בגדים בשבת?

תשובה:
אסור לסדר ארונות בשבת משום טירחה שלא לצורך השבת ומשום איסור הכנה משבת לחול.

מקורות:
איסור הכנה הוזכר במסכת שבת דף קיג עמוד א "ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי שבת" וברמב"ם (הלכות שבת פרק כג הלכה ז) פסק כן להלכה:

"אין מציעין את המטות בשבת כדי לישן עליהן למוצאי שבת אבל מציעין מלילי שבת לשבת" ועי' בהשגת הראב"ד כל זה אינו אסור אלא מפני שהוא טורח לחול. וע"ע באו"ח סימן שכג סעיף ו ובמ"ב שם. ובסידור הארון אין בו צורך השבת, ולכן הדבר אסור בשבת.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.