%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סחיטת לימון עם מסחטה ידנית ביום טוב


ט"ז תשרי התשע"ו מאת:אברהם ז.

שאלה:
האם מותר לסחוט ב"יום טוב" לימון אף במסחטה ?

תשובה:
כשם שאסור לסחוט בשבת, כך אסור לסחוט ביום טוב, כפי שכתב מרן השו"ע (תצה- ב): שמלאכת קצירה וסחיטה וכו' אע"פ שהם מלאכת אוכל נפש אסרום חכמים.[אלא שבשבת איסור סחיטה הוא מן התורה, וביום טוב איסורו מדברי סופרים].

ולדעת כמה מהפוסקים (הגרש"ז אויערבאך שש"כ פ"ה הערה א, ועוד) אין להתיר סחיטת פירות הדר ביו"ט אפילו בשינוי, וכל שכן שאסור לסחוט פירות הדר במסחטה, ודינו כמו בשבת שמותר רק באופן שסוחטם ביד על גבי אוכל.

ולגבי סחיטת לימון, לדעת מרן השו"ע (או"ח שכ-ו) מותר לסוחטו ביד בשבת וכל שכן ביום טוב אפילו שלא ע"ג אוכל, ויש שהחמירו בסחיטת לימון בשבת שאין לסוחטו אלא ע"ג אוכל,

ולכל הדעות אין לסוחטו במסחטה אלא ביד.

לסיכום: אין לסחוט לימון ופירות הדר במסחטה ביום טוב.

מקורות לעיון :
עי' חזו"ע (יו"ט עמוד עג) שאסור לסחוט פירות הדר ביד ביו"ט למעט לימון שמותר.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.