%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סדר לבישת הנעלים . מה הטעם?


ט"ז אדר התשע"ד מאת:דניאלה

שאלה:
נשאלתי כבר כמה פעמים, מדוע יש מצווה ללבוש תחילה נעל ימין ואח"כ שמ' וכו' מלבד זה שהקב"ה רוצה לזכות אותנו במצוות, אבל מה הטעם למצווה הזו? שנשמעת מוזרה. תודה

תשובה:
דין זה לא מוזכר בתורה אך הוא מופיע בתלמוד בבלי:

והנה חכמי התלמוד דנו איזה נעל יש ללבוש תחילה? האם ילבש נעל של ימין תחילה כיון שיש לתת כבוד לימין,או שמא ינעל של שמאל תחילה כיון שקשירת התפילין היא בשמאל? וסיכמו שם חכמי התלמוד :

אמר רב נחמן בר יצחק: ירא שמים יוצא ידי שתיהן. וכיצד יעשה זאת? ינעל של ימין תחילה ולא יקשור, ילבש של שמאל ויקשור, ואח"כ יקשור של ימין.

וביאר רבינו המאירי סוגיא זו: שעניין הקשירה וסדר הלבישה שדנו בו החכמים הוא מטעם שתלמידי החכמים כל מעשיהם פונות אל תכלית אחת, אפי' בשעה שעסוקים בצרכי גופם, לבם פונה לכוונת עבודת השם.

ולכן אמרו אף שהוא נועל, נועל של ימין תחילה - כדי לזכור שבכל דבר ראוי ללכת לימין ולחלוק כבוד לכל מי שהוא הולך דרך ימין. והחולק סובר: שיש להקדים את של שמאל שהוא צד התפילין והדבר נועד להזכיר לנו ענין שרשי האמונה והיחוד.

וזה וזה לדבר מצוה נתכונו: ע"כ.

ולכאורה יש להבין מה עניין תפילין לנעל?

ובחידושי רבי עקיבא איגר (מסכת שבת דף סא עמוד א)

הביא בשם ספר עמק המלך (פ' לך לך) שנתן בזה טעם לשבח על פי מה שאמרו חז"ל (חולין דף פ"ט) "בשכר שאמר אברהם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות חוט של תכלת ורצועות של תפילין", וכיון שזכו לתפילין, ע"י שאמר "שרוך נעל", ניתן חשיבות לשרוך נעל לקשור בשמאל כקשירות תפילין.



מקורות:

מסכת שבת דף סא עמוד א . בית הבחירה למאירי שם.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.