%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

סגולת פרק שירה האם יש לקרוא את כולו או שמספיק לקרוא חלק ממנו.


ל' כסלו התשע"ד מאת:שרית

שאלה:
רציתי לשאול בסגולת פרק שירה שיש לאומרו 40 יום רצופים, האם צריך לקוא את כולו או די אם אקרא חלק ממנו לפי החלוקה הכתובה שם המחולקת לימי השבוע?

תשובה:
בסגולת פרק שירה ומעלותיה יש אומרים שיש לאומרה כולה, ויש שסוברים שדי אם יאמר פרק אחד בכל יום.וטוב לומר את כולה כיון שכך נראה דעת רבינו האר"י ז"ל שהאומר פרק זה מחייה את כל העולמות כולם.

מקורות:
כתב האליה רבה (סימן א) כתב בספר דרך חכמה דף מ"ה [ע"ב] זה לשונו, מנהגינו לומר פרק שירה, כמ"ש חז"ל כל האומר פרק שירה בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא ותלמודו מתקיים וכו' ע"כ. ולא דק בלשונו, אלא זה לשון הברייתא [בריש פרק שירה], תניא רבי אליעזר הגדול אומר כל העוסק בפרק שירה זה בכל יום מובטח וכו', ומשמע שאין צריך לאומרו כולו אלא רק העוסק בפרק בכל יום. וכמדומה שנוהגין לחלקו לז' ימי השבוע כמו ספר תהילים עכ"ד.

ובספר אור המאיר (ויקרא פרשת קדושים) כתב:

ולזאת תקנו קדמונינו ז"ל לומר פרק שירה, אשר נודע (טעמי המצות לרח"ו פרשת ואתחנן ד"ה ענין פרק שירה) שבשירה תולה בחינת חיותם, מצירופים של פסוק הנוגע לכל אחד ואחד מהברואים ודוממים וצומחים, והמשכיל המנענע אותיות וצירופים אשר בהם תלוי חיותם, מקשר אותם באמצעות אמירתו לגבוה פרק שירה לשורשם ומקורם שנבראו עם אלו האותיות והצירופים, ועל ידי זה גורם להם חיות והעמדה בעולם, שנבראו לצורך בעולם, כי כל מה שפעל החכם הכל בחכמה עשה, וכיון שכן אשר מאיר הארה ושפע וברכה עליונה לפרטי הדומם צומח חי, בודאי מובטח שהוא בן עולם הבא, כי הוא המקיים עולם ומלואו ע"כ ומשמע שיש לאומרה כולה על מנת לחיות את העולמות כולם בכל יום.

וכן משמע בספר העקרים לר"י אלבו מאמר שלישי פרק א. שיש לאומרה כולה. עיי"ש.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.