%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

נטילת ידים בים


כ"ח תמוז התשע"ה מאת:א.

שאלה:
שלום כבוד הרב, האם בחוף הים אפשר לעשות נטילת ידיים עם כלי עם המים של הים?

תשובה:
הנמצא בים ורוצה לאכול לחם, אין לו לקחת כלי על מנת ליטול ידיו עם מי הים, כיון שאין המים ראויים לשתיית כלב, ומים מלוחים או סרוחים שאין הכלב יכול לשתות מהם, פסולים לנטילת ידים כמבואר בשולחן ערוך(או"ח סימן קס -ט).

אלא עליו "להטביל" ידיו במי הים, ולפני הניגוב לדעת מרן השו"ע (קנט-כ)יברך על "נטילת ידים", ולדעת הרמ"א (שם) יברך על טבילת ידים.

מקורות נוספים לעיון:
ראה כה"ח סימן קנט ס"ק צה שהביא דברי השכה"ג דהאידנא נהוג עלמא דאפילו טובלים ידיהם בים הגדול מברכים על נטילת ידיים כפסק המחבר. אך לדעת הרמ"א וכן פסק המשנה ברורה ס"ק צז דבמים שאינן ראויים לשתיה כמי הים וכדו' שטובל בהם ידיו יברך על "טבילת ידים".

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.