define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor'); מתנות לאביונים מכספי מעשר - יודעי בינה

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מתנות לאביונים מכספי מעשר


י"א אדר התשע"ז מאת:עזרא

שאלה:
כבוד הרב, ניתן לתת מתנות לאביונים מכספי מעשר?

תשובה:
מתנות לאביונים כיון שהם דבר שבחובה, אינם באים ממעות מעשר, אלא בהיות שמעיקר הדין יוצא ידי חובה בפרוטה לכל עני, אם כן כל מה שמוסיף מעבר לחיוב זה רשאי לתת מעות מעשר.

ומ"מ טוב שלא ישתמש כלל עם מעות מעשר לקיום מצוה יקרה זו, ויתן את כל המעות מכיסו, ולא ממעות מעשר, כדי שיקיים מצוה זו בהידור רב.

מקורות:
משנ"ב תרצד ס"ק ג

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.