%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מתנה מנכרי


א' שבט התשע"ה מאת:ח.

שאלה:
מותר לי לקחת? למרות שלא נעים לי היא אמרה שהיא כבר קנתה, מה לעשות?

תשובה:
מותר לקבל מתנות מנכרי. וכן מצינו בחז"ל שקיבלו מתנות מנכרים. כגון רבי יהודה הנשיא שקיבל יהלום מארטבן מלך פרס (ירושלמי פאה פ"א). וכן מצינו ברבן גמליאל שנכרי הביא דגים וסירב לקבל ממנו מפני שהיה שונאו ומשמע שבלא זה אין מניעה בדבר.


מקורות נוספים לעיון:
ראה בס' יד רמ"ה (בב"ב שם ד' ו') שכתב וז"ל: הני מילי צדקה אבל מתנה שרי לקבולי מינייהו צא ולמד מדניאל שקיבל מנבוכדנצר ומירמיה שקיבל מנבוזראדן ורבי יהודה נשיאה דשדר ליה ההוא מינאי דינרא קסרינא ביום אידו וטעמא דביום אידו הא לאו הכי הוה מקבל לה ולא הוה שדי ליה בבירא, וכן כמה עובדי וכו' עיין שם. ועי' בציץ אליעזר חט"ו סימן לג.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.