%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

משלוח מנות מכלה לחתנה ולהיפך


י"א אדר התשע"ה מאת:טוביה

שאלה:
זוג שסגרו שידוך האם הבת יכולה להביא לחתנה "משלוח מנות" מבחינת הלכה והנהגה?

תשובה:
תשובה: כתב הרמ"א (סימן תרצ"ה-ד) : אשה חייבת במתנות לאביונים ובמשלוח מנות כאיש, ואשה תשלח לאשה, ואיש לאיש. אבל לא בהיפך, שלא יבוא איש לשלוח לאלמנה, ויבואו לידי ספק קידושין. ע"כ.
ומבואר מדברי הרמ"א שמשום חשש קידושין, שלא יאמרו שהמתנות הללו נשלחו לשם "סבלונות" (שהם מתנות הנשלחות לכלה לאחר הקידושין) ויאמרו שקידשה בפני עדים ואינם לפנינו, לכן אשה תשלח "מנות" לאשה, ואיש ישלח לאיש.

ומכל מקום לגבי חתן וכלה, מקובל שהחתן נותן מתנות לכלה ולהיפך, ולא חששו לספק קידושין.

ומכל מקום טוב יותר שהכלה תיתן את המשלוח מנות למשפחת החתן וכמובן שהחתן בכללם, ובזה אין כל חשש

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.