%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

משלוח מנות ומתנות לאביונים בנתינה אחת


י"א אדר התשע"ה מאת:יעקב

שאלה:
שלום כבוד הרב אם אני אזמין אשה אלמנה עם 3 ילדיה למסעדה על חשבוני ל"סעודת פורים" האם מקיימים בזה לתת "מתנות לאביונים" וגם משלוח מנות ?

תשובה:
תשובה: אמרו רבותינו (מסכת מגילה דף ז עמוד א) : רבי יהודה נשיאה שלח לרבי אושעיא ירך של עגל משובח וחבית של יין. שלח ליה רבי אושעיא: קיימת בנו רבינו "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". – ועולה מכאן ששייך לקיים בנתינה אחת שתי מצוות: משלוח מנות ומתנות לאביונים.

אולם הב"ח והגר"א הגיהו את הגירסא בגמרא ומחקו את המשפט "ומתנות לאביונים" ולפי דבריהם אין מקיימים בנתינה אחת שתי מצוות.

ובספר טורי אבן הסתפק בענין זה אם שלח שתי מנות לאיש עני אם מקיים שתי המצוות יחד מצוות "משלוח מנות" ומצות "מתנות לאביונים". והעתיקו הבה"ל בסימן תרצ"ה(ד"ה או).

ולמעשה הכרעת הפוסקים בנידון: היות ו"אין עושין מצוות חבילות חבילות" שייך לחלק מהפוסקים אף במצוות דרבנן, לכן להלכה אין מקיימים את שתי המצוות בנתינה אחת. (כת"ס או"ח, קלט. מהר"י אסאד סימן רז).

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.