%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מצטער מן החום בסוכה האם רשאי להחמיר ולישב בסוכה?


ט"ז תשרי התשע"ד מאת:י. מ.

שאלה:
רציתי לשאול. אם יש חום גדול שאפילו מאוורר לא עוזר, האם זה נחשב מצטער שפטור מהסוכה?והאם כשיש מצב כזה, יש מידת חסידות לישון בסוכה , או שעדיף שלא להצטער?

תשובה:
תלוי במידת הצער , ואם עקב החום השורר בסוכה הרי הוא מצטער בדבר ונמנע ממנו שמחת החג, אינו רשאי להחמיר על עצמו.

מקורות: אמרו רבותינו (מסכת סוכה דף כו.) מצטער פטור מן הסוכה.וביאר התוספות (ד"ה הולכי)שהדבר נלמד מהכתוב "בסוכות תשבו" ודרשו רז"ל "תשבו כעין תדורו" וכשם שאין אדם דר במקום שמצטער, כך ינהג גם בהיותו בסוכה.

וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (סימן תר"מ ד) מצטער פטור מן הסוכה, איזהו מצטער זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח, או מפני הזבובים והפרעושים וכיו"ב, ולגבי מצטער דגשם כתב הרמ"א (סי' תרלט ז): מי שהוא ישן בסוכה וירדו גשמים אפילו גשמים מועטים יכול לצאת מן הסוכה, וכל הפטור מן הסוכה ואינו יוצא משם אינו מקבל שכר ואינו אלא הדיוט.
וביאר הכה"ח (אות פט) כלל גדול בדין זה , שלא נאמר כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט אלא בדבר שהוא חומרא דאתי לידי קולא. דהיינו מכח שמחמיר בדבר זה, יבוא להקל בדבר אחר. כגון במצטער שהוא פטור מן הסוכה, ואם בכל זאת הוא יושב בה, הרי הוא מתבטל מעונג יום טוב, בזה נקרא הדיוט. שמצד הסוכה אינו מקיים שום מצוה ומצד יו"ט איכא חילול. ואפילו בחול המועד חייב לכבדו. אבל אם אינו מצטער רשאי להחמיר על עצמו. עכ"ד.ומכאן אנו למידים שאם ערב החום השורר בסוכה נמנע ממנו שמחת החג ואף שניסה לעשות פעולה המצילתו מן החום ע"י הכנסת מאוורר לתוך הסוכה לא עלה בידו להקל את צערו, אינו רשאי להחמיר בדבר.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.