%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

מצות הקהל בזמן הזה


י"ד תשרי התשע"ו מאת:אלעזר,ש.

שאלה:
לפי הנאמר בתורה יש מצוה במוצאי שביעית של יום שני של "חג הסוכות" לקיים מצוות "הקהל" ורציתי לברר האם הוא נוהג בזמן הזה?

תשובה:
באגרות החזו"א ז"ל (חלק א' סי' ר"י) כתב שאסור לעשות "הקהל" בזמן הזה, וגם בספר מצות המלך (מצוה תרי"ב) כתב שמצות עשה של "הקהל" אינו נוהג בזמן הזה אפילו מדרבנן.

ובטעם הדבר ביאר הגאון רבי מנשה קליין בספרו "משנה הלכות" (חלק יז סימן רלד):

לפי שמצות הקהל מצותו במלך דוקא, וגם המצוה בעזרה, וגם המצוה בשעה שכל ישראל עולים לרגל, וא"כ אפילו לדעת האחרונים דמלך לאו דוקא, אבל עכ"פ עזרה ועלייה לרגל ודאי בעינן, דמצות הקהל תלוי באלו התנאים, וא"כ פשוט בזמן הזה שבעונותינו הרבים חרב המקדש ואין לנו לא מלך ולא עזרה ולא עלייה לרגל א"כ פשוט שאי אפשר לקיים בזמן הזה "מצות הקהל" אפילו מדרבנן, עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים בב"א.

%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%94

 

גלריית תמונות

מענין לדעת

הג'ירף

לבם של הג'ירפים מגיע למשקל של עשרה קילוגרמים ולאורך של שישים סנטימטרים, ועליו לספק לחץ דם הגדול פי שתיים מלחץ דם של יונק גדול ממוצע, זאת על מנת לשמור על זרימת דם תקינה למוח. מכיוון שהרגליים של הגי'רף ארוכות מצווארו, הוא נאלץ לפשק את רגליו בפישוק רחב כאשר הוא רוצה להרוות את צמאונו . עובדה זו יוצרת בעיה כפולה: כאשר הוא רוכן קדימה לשתות, מוח הג'ירף עלול לקבל זרם גדול מידי של דם : כאשר הוא מתרומם חזרה, זרם הדם קטן באופן משמעותי , בשני המקרים עלול הג'ירף לאבד את הכרתו, לכן,מפותחות הג'ירף שתי מערכות לוויסות הדם: כאשר הוא מתכופף, זרם הדם ממותן על ידי מערכת מורכבת של שסתומים המווסתים את כמות הדם המגיעה למוח: כאשר הוא מתרומם , מערכת המכונה בשם " רשת מופלאה " ( Rete mirabile ) פועלת כמעין בולם זעזועים, ומונעת גם כן אובדן הכרה. לחץ הדם האופייני לג'ירף, שהוא גבוה מאוד יחסית ליונקים, מחייב את הג'ירפים להיות בעלי כלי דם עבים במיוחד.